Продължителност на курса


АВО Езиков и Изпитен Център провежда DELTA Модул 2 като Blended Learning курс (комбинация от присъствено и дистанционно обучение), което осигурява отлични възможности за специално разработени за Вас сесии и редовни консултации с Вашия инструктор-преподавател.

 

 

 

    Robin, UK

 

Съдържание и структура на курса


DELTA Модул 2 включва 200 учебни часа – теоретични сесии, дистанционно / електронно обучение, самостоятелна подготовка или подготовка под преподавателски контрол (четене, проучване и подготовка на писмена работа). Курсът ще помогне на професионалното Ви развитие, като акцентира върху Вашата лична практика в час. Също така ще задълбочи знанията Ви за езика, уменията и принципите, които стоят в основата на различните подходи и методи на преподаване.

 

 

Дати за курс DELTA Модул 2 през 2024

 

28 June – 26 July 2024 Distance learning DELTA Module 2 course content AVO-Bell

Professional Development Assignment (PDA) – Part A
Professional Development Assignment (PDA) – Part B Experimental Practice
On-line consultation on background essay and lesson plans of LSA


29 July – 30 August 2024 Face-to-face learning

Input sessions
Language Systems/Skills Assignment (LSA)
Professional Development Assignment (PDA) – Part A

Externally assessed Language Systems/Skills Assignment (LSA)

 

Оценяване


DELTA Модул 2 се оценява чрез работно портфолио, което включва писмени задания, наблюдавани уроци, коментари за писмените задания и външно-оценен урок. Оценяването включва едно от писмените задания, както и един наблюдаван и един оценяван урок от външен оценител, одобрен от Cambridge Assessment English.

 

 

Оценки и сертификати

 

DELTA Module 2 pass grades

100% успеваемост! Поздравяваме нашите стажант-преподаватели от курса DELTA Модул Две/2022 година за отличните резултати!

 

 

Преминалите успешно DELTA Модул Две получават сертификат от Cambridge Assessment English. Информацията на гърба на всеки сертификат описва целите и съдържанието на модула. Има три оценки: Pass, Pass with Merit, Pass with Distinction.

 

Кандидатите, които са завършили задачите от курса, и които са получили Pass на заданията, предадени на Cambridge Assessment English, получават Pass.

 

Оценка Pass with Merit: дава се на кандидатите, завършили задачите от курса; получили Pass with Merit на заданията, предадени на Cambridge Assessment English, а също и Pass на заданието за професионално развитие.


Оценка Pass with Distinction: дава се на кандидатите, завършили задачите от курса; получили Pass with Distinction на заданията, предадени на Cambridge Assessment English, а също и получили Pass на заданието за професионално развитие