DELTA Модул Две - Blended Learning Module

 

 

 

Дати за курс 2024: Дати 2024 курс DELTA Module 2

 

 

28 Юни - 30 Август

 

 

Дистанционна част:

28 Юни - 26 Юли 2024

 

 

Присъствена част:       

29 Юли - 30 Август 2024

 

 

 

 

 

Такси

 

Цената от 1353 GBP (1318 GBP с отстъпка РАННО ПЛАЩАНЕ) включва:

 

• Такса обучение - 1204 GBP
• Регистрационна такса на Cambridge Assessment English - 149 GBP
• Ползване на CELTA / DELTA библиотеката
• Използване на компютърна зала със свободен интернет достъп
• Свободна Wi-Fi зона в сградата на училището
• Включени 350 бр. безплатни ксерокопия, както и канцеларски материали
• Съвети по отношение на възможности за работа

 

 

 

Отстъпка за ранно плащане:

Отстъпка ранно плащане курс ДЕЛТА Модул 2

 

        

35 GBP отстъпка при заплащане на цялата такса

до 4 седмици преди началото на

дистанционната част на курса.

 

 

 

 

 

 

Условия за плащане


МОЛЯ, НЕ ПЛАЩАЙТЕ НИЩО ПРЕДИ ДА БЪДЕТЕ ИНТЕРВЮИРАНИ И ДА ВИ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕНО МЯСТО В КУРСА.


• На кандидатите, които приключат успешно последния етап от процеса на кандидатстване (интервю), ще бъде предложено място в курса DELTA Модул Две.
• За да резервирате мястото, което Ви е предложено, трябва да заплатите 300 GBP невъзвръщаем депозит до 3 дни след интервюто.
• Депозитът не е допълнителна такса и се приспада от общата цена на курса.
• Заплащането на разликата до пълната цена на курса трябва да бъде направено най-късно 2 седмици преди началото на курса.
• Начин на плащане: по банков път.
• Кандидатите трябва да внесат допълнително 20 GBP, за да покрият всички банкови такси.
 

Отказ


• Известието за отказ от курс DELTA трябва да бъде подадено в писмен вид.
• Ако писменото известие е подадено 4 или повече седмици преди началото на курса, училището ще задържи само невъзвръщаемия депозит.
• Ако писменото известие е подадено между 2 и 4 седмици преди началото на курса, 50 % от платената такса ще бъде възстановена.
• Ако писменото известие е подадено по-малко от 2 седмици преди началото на курса, такси не се възстановяват.
• Таксите се възстановяват във валутата, в която са платени. Всички дължими банкови или други такси се приспадат от възстановяваната сума.