Какво е DELTA?


DELTA (Cambridge Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) е една от най-престижните световни квалификации за опитни преподаватели по английски като чужд език. Ако вече притежавате значителен опит като преподавател по английски език, DELTA ще Ви помогне:

 

• да задълбочите разбирането си за принципите и практиката на преподаване на английски език

• да преосмислите настоящата си практика и знания

• да приложите наученото в настоящата си практика като учител или на по-висока позиция


От м. септември 2008 г. Cambridge Assessment English въведе новия модулен формат на DELTA. Модулната структура е разработена така, че да позволи гъвкав и удобен модел на развитие за преподавателите. Целите на новите модули DELTA са:

 

• да се създаде достъпна и модулна учебна програма DELTA, която предоставя на кандидатите по-гъвкави възможности за включване;

• да предостави възможност на кандидатите да преминат трите модула на отделни стъпки през определен период от време, съвместим с професионалните и личните им задължения;

• да осигури възможност на кандидатите за DELTA да се фокусират върху специфични области, например: преподаване на английски език на малки деца, преподаване на бизнес английски и др.

• да предостави възможност отделните модули да бъдат взети като част от програмата за непрестанно професионално развитие;

• да удостоверят отделните достижения в специфични области

 

Съдържание на DELTA модулите


И в трите модула DELTA се акцентира върху теорията и практиката, макар че практиката е директно оценявана само в Модул Две.

 

 Съдържание на модулите DELTA

• Модул Едно - Understanding Language, Methodology and Resources for Teaching –  набляга върху основите на преподаването и изучаването на английски като чужд език в различни видове контекст.

 

• Модул Две - Developing Professional Practice –  насочва вниманието върху развиването на познанията за езика на кандидата, свързано с принципите и професионалната практика на преподаване на английски в различни видове контекст.


• Модул Три - Extending practice and English language teaching specialism – се фокусира върху оценяването и планирането в контекста на специфична област (например, YL, ESOL, ESP, 1-1)
 

За кого е DELTA?


Модулите DELTA са подходящи за опитни практикуващи преподаватели по английски език в различни видове контекст на преподаване (на възрастни, малки деца, тийнейджъри), както и за академични директори.  Те са разработени за международна аудитория от преподаватели, без значение дали техния роден език е английски, и могат да бъдат покрити във всеки един етап от преподавателската кариера.

 

• Вие вероятно сте завършили висшето си образование или вече притежавате начална преподавателска квалификация и считате, че DELTA е пътят за Вашето професионално развитие.

 

• Квалификацията е идеална за Вас, ако имате желание да обогатите професионалния си опит и да поемете нови отговорности, тъй като тя показва не само Вашата отдаденост на професията, но е и доказателство за Вашите способности. Ако търсите възможност да задълбочите разбирането си за принципите и практиките в преподаването на английски език, за да подобрите качествено работата си в час, курсовете DELTA, като част от този процес, ще Ви окуражат да преосмислите настоящата си практика и знания. Също така ще Ви помогнат да приложите резултатите от наученето както в сегашната, така и в бъдещата Ви практика.

 

• Завършването на модулите DELTA подготвя преподавателите за по-високи позиции и улеснява преминаването към други квалификации като магистратура по лингвистика и езиково обучение.

 

Кой може да кандидатства?


DELTA модулите са за практикуващи преподаватели. Вие сте подходящ кандидат, ако:

 

• Нивото Ви на владеене на английски език (писмено и говоримо) Ви позволява да преподавате на всички нива по европейската езиква рамка (от А1 до С2)

• Притежавате уменията за писане в академичен стил, необходими за следдипломно обучение

• Преминали сте практически-ориентиран методически курс за преподаване на английски език с включени наблюдавани и оценявани практически занятия

• Имате поне 2 години преподавателски опит на пълен работен ден (мин. 1200 часа) в различни нива и видове курсове

• Взели сте или се готвите да вземете DELTA Модул Едно.

 

 

 

Има ли някакъв изпит?


Квалификацията DELTA се състои от три модула. Всеки един модул се оценява отделно и се издава отделен сертификат. На кандидатите, които могат да удостоверят, че са взели и трите модула, може да бъде издаден общ DELTA сертификат.

 

 • Модул Едно се оценява с писмен изпит.

 

В АВО Езиков и Изпитен Център можете да се регистрирате и явите на изпит DELTA Модул Едно.

 

Изпитна дата: 5 юни 2024

Краен срок за регистрация: 16 април 2024

 

Изпитна дата: 4 декември 2024

Краен срок за регистрация: 23 октомври 2024

 

Изпитна такса за DELTA Модул Едно: 475.00 лева.

 

 DELTA Module 1 registration

За повече информация, моля пишете ни на t.training@avo-bell.com

 

Модул Две се оценява чрез работно портфолио, което съдържа наблюдаваните уроци, писмените задания и външно оценявано наблюдение на урок

 

Модул Три се оценява с разширено писмено задание