11 причини защо да завършите курс CELTA в АВО

On the very first day thanks to warm and friendly teachers at AVO-Bell I already felt myself at home. And the atmosphere didn't change after the classes started. There were no teachers in the classrooms. There were only people who wanted to share their knowledge. People so interesting and energetic, that I just got carried away with this incredible flow of something new and exciting.
Today I still work as a teacher. In my office I have a huge bookshelf with all kinds of materials on teaching theory and practice.But the thing I use several times a day is the big blue folder with photocopies and lessons' records which is signed "CELTA DOCS".
Vita, Russia


• АВО Езиков и Изпитен Център е оторизиран от University of Cambridge ESOL Examinations и има над 20-годишен опит в провеждането на курсове CELTA и DELTA.

 10 причини защо да направя CELTA в АВО-Бел

• Ние прилагаме индивидуален подход към всеки стажант-преподавател.

 

• От Вашето първо запитване до последното Ви занятие на CELTA/DELTA, а и след това, ние ще направим всичко възможно да осигурим подкрепата, която Ви е необходима.

 

• Курсовете CELTA/DELTA се водят от постоянен утвърден екип от високо квалифицирани и опитни инструктор-преподаватели, които напътстват, подкрепят и окуражават стажантите по време на целия курс.

 

• По време на курсовете отделяме специално внимание на развиването на уменията за изготвяне на урочни планове и за мениджмънт на дейностите в класната стая.

 

• В АВО поддържаме оптимално съотношението стажанти / инструктор-преподавател (максимум 4/1), за да сме сигурни, че всеки стажант получава необходимата му индивидуална помощ.

 

• Гордеем се с високия процент успеваемост на нашите стажант-преподаватели.

 

• Практическите занятия на стажант-преподавателите се провеждат в сградата на училището.

 

• Всички стажант-преподаватели имат свободен достъп до CELTA/DELTA библиотеката, в която могат да намерят богата колекция от методическа и учебна литература, граматики, речници и други помощни материали.

 

• Усилията ни са насочени към това да Ви дадем възможност да изявите пълния си потенциал.

 

• Екипът на АВО се стреми да намали максимално стреса по време на курсовете.

 
Направете значителна крачка в професионалната си кариера като придобиете нови умения, увереност и квалификация в дружелюбната и приветлива атмосфера на АВО Езиков и Изпитен Център.