АВО Езиков и Изпитен център

 

През м. март 2022 г. АВО премина поредна инспекция на EAQUALS (Асоциация за оценка и акредитация на качеството на чуждоезиковото обучение). Езиковият и изпитен център не само защити своята акредитация за качество, но беше отличен за изключителни постижения в области като Методика и стандарти на преподаване, Академична дейност, Мениджмънт и администрация.

 

AVO-Bell Team - Bell Sofia Bulgaria

 

 

     

 

 

 

Екипът на АВО 

 

  

… е основан като АВО-3 през 1990 г. и през 2023 г. отбелязва своята 33-годишнина.


… е оживено и приветливо училище, в което всеки ден повече от 30 групи изучават английски език.


… през 2001 г. стана един от членовете-основатели на ОПТИМАБългарската асоциация за качествени езикови услуги, чиято цел е да гарантира и подобрява стандартите в областта на чуждоезиковото обучение в България.


… от 2007 г. е единственото езиково училище в България, което покри всички критерии за качество и стана пълноправен акредитиран член на Асоциацията за оценка и акредитация на качеството на езиковите услуги EAQUALS.


… от 2002 г. е единственият в България център за преподавателски квалификации, оторизиран от Camridge English Language Assessment да провежда CELTA и DELTA - курсове за придобиване на международно валиден документ за преподавателска правоспособност по английски като чужд език.


… от 2009 е отворен изпитен център на Cambridge Assessment English и провежда изпити за международно признатите сертификати за владеене на английски език: B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), Busines English certificates (BEC), A2 Key for Schools (KETs), B1 Preliminary for Schools (PETs), Young Learners (YLE).