Какво е DELTA?


DELTA (Cambridge Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) е една от най-престижните световни квалификации за опитни преподаватели по английски като чужд език. Ако вече притежавате значителен опит като преподавател по английски език, DELTA ще Ви помогне:

 

• да задълбочите разбирането си за принципите и практиката на преподаване на английски език

• да преосмислите настоящата си практика и знания

• да приложите наученото в настоящата си практика като учител или на по-висока позиция


От м. септември 2008 г. Cambridge Assessment English въведе новия модулен формат на DELTA. Модулната структура е разработена така, че да позволи гъвкав и удобен модел на развитие за преподавателите. Целите на новите модули DELTA са:

 

• да се създаде достъпна и модулна учебна програма DELTA, която предоставя на кандидатите по-гъвкави възможности за включване;

• да предостави възможност на кандидатите да преминат трите модула на отделни стъпки през определен период от време, съвместим с професионалните и личните им задължения;

• да осигури възможност на кандидатите за DELTA да се фокусират върху специфични области, например: преподаване на английски език на малки деца, преподаване на бизнес английски и др.

• да предостави възможност отделните модули да бъдат взети като част от програмата за непрестанно професионално развитие;

• да удостоверят отделните достижения в специфични области

 

Съдържание на DELTA модулите


И в трите модула DELTA се акцентира върху теорията и практиката, макар че практиката е директно оценявана само в Модул Две.

 

 Съдържание на модулите DELTA

• Модул Едно - Understanding Language, Methodology and Resources for Teaching –  набляга върху основите на преподаването и изучаването на английски като чужд език в различни видове контекст.

 

• Модул Две - Developing Professional Practice –  насочва вниманието върху развиването на познанията за езика на кандидата, свързано с принципите и професионалната практика на преподаване на английски в различни видове контекст.


• Модул Три - Extending practice and English language teaching specialism – се фокусира върху оценяването и планирането в контекста на специфична област (например, YL, ESOL, ESP, 1-1)
 

За кого е DELTA?


Модулите DELTA са подходящи за опитни практикуващи преподаватели по английски език в различни видове контекст на преподаване (на възрастни, малки деца, тийнейджъри), както и за академични директори.  Те са разработени за международна аудитория от преподаватели, без значение дали техния роден език е английски, и могат да бъдат покрити във всеки един етап от преподавателската кариера.

 

• Вие вероятно сте завършили висшето си образование или вече притежавате начална преподавателска квалификация и считате, че DELTA е пътят за Вашето професионално развитие.

 

• Квалификацията е идеална за Вас, ако имате желание да обогатите професионалния си опит и да поемете нови отговорности, тъй като тя показва не само Вашата отдаденост на професията, но е и доказателство за Вашите способности. Ако търсите възможност да задълбочите разбирането си за принципите и практиките в преподаването на английски език, за да подобрите качествено работата си в час, курсовете DELTA, като част от този процес, ще Ви окуражат да преосмислите настоящата си практика и знания. Също така ще Ви помогнат да приложите резултатите от наученето както в сегашната, така и в бъдещата Ви практика.

 

• Завършването на модулите DELTA подготвя преподавателите за по-високи позиции и улеснява преминаването към други квалификации като магистратура по лингвистика и езиково обучение.

 

Кой може да кандидатства?


DELTA модулите са за практикуващи преподаватели. Вие сте подходящ кандидат, ако:

 

• Нивото Ви на владеене на английски език (писмено и говоримо) Ви позволява да преподавате на всички нива по европейската езиква рамка (от А1 до С2)

• Притежавате уменията за писане в академичен стил, необходими за следдипломно обучение

• Преминали сте практически-ориентиран методически курс за преподаване на английски език с включени наблюдавани и оценявани практически занятия

• Имате поне 2 години преподавателски опит на пълен работен ден (мин. 1200 часа) в различни нива и видове курсове

• Взели сте или се готвите да вземете DELTA Модул Едно.

     

Препоръчваме Ви онлайн курса DELTA Модул Едно на Bell International.

 

Има ли някакъв изпит?


Квалификацията DELTA се състои от три модула. Всеки един модул се оценява отделно и се издава отделен сертификат. На кандидатите, които могат да удостоверят, че са взели и трите модула, може да бъде издаден общ DELTA сертификат.

 

 • Модул Едно се оценява с писмен изпит.

 

В АВО Езиков и Изпитен Център можете да се регистрирате и явите на изпит DELTA Модул Едно.

 

Изпитна дата: 1 юни 2022

Краен срок за регистрация: 12 април 2022

 

Изпитна дата: 7 декември 2022

Краен срок за регистрация: 26 октомври 2022

 

 

Изпитна такса за DELTA Модул Едно: 460.00 лева.

 

За повече информация, моля пишете ни на t.training@avo-bell.com

 

Модул Две се оценява чрез работно портфолио, което съдържа наблюдаваните уроци, писмените задания и външно оценявано наблюдение на урок

 

Модул Три се оценява с разширено писмено задание